בית בטבע הינו גן זורם ופתוח המאפשר בחירה מגיל צעיר ממגוון הפעילויות

ומרחבי הגן, ובהתאם לסדר היום וזאת כבסיס ללקיחת אחריות מינימלית.

הגן מכיל שתי קבוצות גיל נפרדות : שנה וחצי - שנתיים וחצי

                                                        שנתיים וחצי - ארבע

לכל קבוצה יש חצר ומבנה נפרד ללא כל אינטרקציה בשוטף.

השילוב בתוך הקבוצות הינו רב גילאי התפתחותי, ובאיזון הרכב פנימי המאפשר לכל ילד

להיות חלק חשוב בהרכב ההתפתחותי של הקבוצה.

הסביבה החברתית
תתקיים דרך האינטגרציה הבין גילאית בכך שילד צעיר למד מחיקוי 

וצפייה בילד
בוגר, מה שמביא להתנסות, וכן ילד בוגר מפתח את תחושת המסוגלות והיכולת

שלו מול הצעירים שבקבוצה, ובנוסף הטמעת טיפוח ועזרה המעודדת ע"י הצוות.

כמו כן טיבעו של ילד הינו להיות פעיל מתוך סקרנות ויוזמה ומתוך זאת אנו מחנכים

לאפשרויות
בחירה וחופש בגבולות מוגדרים וברורים בזמנים קבועים ואף משתנים.

התפתחות סנסומוטורית

הצוות מארגן ומטייב את מרחבי הפעילויות בהתאם לשלבי ההתפתחות במשך כל השנה,

על מנת לגרום לילדים להגיע ולהתנסות באזורי הפעילות השונים שבמרחב הגן והחצר.

העבודה מתבססת המון על תחושות ומגע טקטילי בכדי לטייב ולהגיע אל גירוי מוחי המפתח

לחשיבה יצירתית ולא שיגרתית out of the box)).

הגירוי הסנסו- מוטורי יעשה בדרך של שמונת החושים (בנוסף לחמישה המוכרים ישנם:

חוש ווסטיבולרי, חוש תחושה עמוקה, ורפלקסיים ראשוניים כגון: תירגול בפרקציה

אישית, פיתוח יד דומיננטית, וכו') וזאת בכדי לתרגל את מערכות התחושה שמבשילות

לקראת גיל 6-7 בזימון גירויים פרטני וקבוצתי.

הבסיס לכל למידה הינה בהתארגנות אישית ומרחבית.

אנו נפתח אצל הילד את תחושת היכולת לנסות ,לתרגל, ולחוות הצלחות וכשלונות כאחד,

מכאן ללמידה והפנמה כיצד להתמודד עם כשלונות.

למשל טיפוס על בית העץ: נקנה לילד אסטרטגיות כיצד לטפס, על מנת שיתרגל

עד שיצליח ולא להרים אותו בכל פעם שירצה ובכך יחוש תלות וחוסר עצמאות אישית.

טיולים שבועיים כבסיס למידה חוויתי ותהליכי

בכל שבוע אנו יוצאים לטיול בין שעתיים למרחבי המושב , להיחשף לתהליכי הטבע המתפתחים

מסביבנו : חוות הסוסים , חממות הפרחים , פרדסים , שדות תותים , סלילת כביש , ועוד..

אנו עוקבים אחר הנעשה , ומגיעים מספר פעמים לראות את תהליכי השינוי  בכדי לפתח את

הלמידה התהליכית וזאת במקביל לחיזוק מוטורי , סיבולת לב ריאה , והליכה בין רגבים

לחיזוק המערכת הווסטיבולרית וכחלק מגישת forest preschool , ( לסירטון מידע ) , in Ted 

תזונה הינה חלק חשוב להתפתחות בריאה ואיכותית

התזונה בגן מבוססת בעיקרה על בסיס דגנים מלאים , הפחתה משמעותית של נתרן אשר משפיע

על טעם הילדים ומהווה כגורם סיכון עתידי , צימצום ניכר של סוכר ושומנים , וחשיפה מירבית

לירקות , פירות , וקטניות , וזאת בליווי יועצת תזונה אינטגרטיבית

 

ייעוץ תזונתי ע"י שמרית גורן-בולוטין - יועצת תזונה אינטגרטיבית

"בכל דבר בטבע יש משהו מן המופלא" אריסטו